سومین سمینار بین المللی در زمینه پیشرفت شغلی

سومین سمینار بین المللی در زمینه پیشرفت شغلی
سومین سمینار بین المللی در زمینه پیشرفت شغلی در تاریخ 10 الی 11 آوریل 2019 در دانشکده روانشناسی دانشگاه لیسبون واقع در شهر لیسبون پرتغال برگزار خواهد شد. سومین سمینار بین المللی در زمینه پپیشرفت شغلی توسط دانشکده روانشناسی (ULisboa (Faculty of Psychology of ULisboa و انجمن روانشناسی کشور پرتغال (Sociedade Portuguesa de Psicologia) برگزار خواهد شد. موضوع اصلی این سمینار "مقالات جدید و تمرین" نام دارد. از اهداف برگزاری این سمینار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• به اشتراک گذاشتن و بروز رسانی دانش در زمینه روانشناسی حرفه ای بر اساس مشارکت های جدید از نظریه، تحقیق و تمرین
• تجزیه و تحلیل صلاحیت روانشناسان حرفه ای در حضور در خواست های مختلف مخاطبان در زمینه های آموزشی و شغلی
• درک تاثیر روانشناسان بر مقاطع تحصیلی و میزان موفقیت دانش آموزان

موضوعات عمومی سمینار:
• نظریه های شغلی: نتایج تحقیقات و عملکردها
• گوناگونی و پیشرفت شغلی
• صلاحیت های کاری در شغل مشاوره
• مداخلات شغلی برای گروه های مختلف: فرم ها و زمینه ها
سخنرانان اصلی سمینار:

Jérôme Rossier
Jérôme Rossier در رشته روانشناسی در دانشگاه Lausanne تحصیل کرده است و در حال حاضر پرفسور در زمینه مشاوره حرفه ای در زمینه شغلی در موسسه روانشناسی دانشگاه لوزان (Institute of Psychology of the University of Lausanne) می باشد. Jérôme Rossier سردبیر مجله بین المللی در زمینه راهنمایی های آموزشی و حرفه ای (International Journal for Educational and Vocational Guidance) است. زمینه های آموزشی و تحقیقاتی او مشاوره، شخصیت شناسی، ارزیابی روانشناختی و روانشناسی فرهنگی می باشد.
Maria Eduarda Duarte
Maria Eduarda Duarte پرفسور دانشکده روانشناسی دانشگاه لیسبون می باشد. او هماهنگ کننده ملی پروژه تحقیقاتی طراحی زندگی (Life Design Research Group) بین المللی است. او در سال های 2005 تا 2018 رئیس انجمن روانشناسی کشور پرتغال بوده است. همچنین از مقامات Maria Eduarda Duarte می توان به رئیس بخش مشاوره انجمن بین المللی روانشناسی کاربردی در سال های 2014 تا 2018 اشاره کرد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را ارسال کنید