بیش از 150 معلم از کار بیکار خواهند شد!

بیش از 150 معلم از کار بیکار خواهند شد!
در شهر Paterson ایالات New Jersey امریکا بیش از 200 نفر در شغل های آموزشی از کار بیکار خواهند شد که ای افراد شامل 150 معلم و 23 مدیر مدرسه می باشد. همچنین کلاس های آموزشی مانند هنر و موسیقی در برخی مدارس تعطیل خواهد شد. شهر Paterson بزرگترین شهر این ایالت می باشد که به دلیل کمبود بودجه در زمینه های تحصیلی مجبور به تعدیل نیرو هایی در این بخش شده است. در مدارس دولتی این شهر بیش از 29 هزار دانش آموز در حال تحصیل می باشند. در سال های اخیر برنامه های تحصیلی جدیدی در زمینه های ریاضی و علوم برای این دانش آموزان برگزار می شده است که باعث رشد فراوان دانش آموزان در این زمینه های تحصیلی شده است. با مواجه شدن با کمبود بودجه در شهر Paterson تمام این برنامه های تحصیلی جدید کنسل خواهد شد. در آمار های سال گذشته بیش از 85 درصد از دانش آموزان دبیرستانی از مدارس این شهر فارق التحصیل شده اند که باعث رشد 46 درصدی نسبت به 10 سال گذشته شده است. این اتفاق ناگوار به دلیل پایین بودن توانایی مالی مردم این شهر به وجود آمده است، 97 درصد از کودکان این شهر در مدارس دولتی به صورت رایگان در حال تحصیل هستند که باعث مواجه شدن با کمبود بودجه در بخش تحصیلی این شهر شده است. با از کار بیکار کردن حدود 200 نفر در بخش تحصیلی و مدارس دولتی این شهر، 22 میلیون دلار به طور سالیانه به نفع این شهر خواهد شد که امیدوار برای صرف آن در بخش های تحصیلی برای بهبود عملکرد دانش آموزان می باشند.
این تصمیم گیری دولت شهر Paterson تمامی معلمان، شاغلان در شغل های آموزشی و دانش آموزان را نگران ساخته است و کودکان با از دست دادن برخی از معلم ها و کلاس هایشان نا امید برای ادامه تحصیل خواهند بود. مقامات این شهر امیدوار برای تامین بودجه های تحصیلی از روش های دیگر می باشند تا مجبور به تعدیل نیرو در این بخش نشوند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را ارسال کنید