آموزش مصرف انرژی در مدارس مجارستان

آموزش مصرف انرژی در مدارس مجارستان

درست مانند علوم ریاضیات، زبان های خارجی و دیگر عناوین آموزشی در مدرسه، صرفه جویی در انرژی نیز می تواند آموزش داده و آموخته شود. در مجارستان مدرسه ای برنامه آموزشی جدیدی به نام "نگهبانان جوان" را برای جلوگیری از اتلاف انرژی ترتیب داده اند .این برنامه توسط اتحادیه اروپا حمایت می شود.

شعار این برنامه " من می خواهم تا آنجا که ممکن است زمین را محافظت کنم" ودر41 مدرسه به مدت دوسال در چندین کشور اروپای مرکزی فعال است و بودجه کل آن بیش از 2.5 میلیون یورو می باشد .

نتایج این آموزش را میتوانید در چارت زیر دنبال کنید .

دیدگاه بسته است!