معرفی  Autonomous University of Madrid

 Autonomous University of Madrid

دانشگاه Autonomous University of Madrid دانشگاهی دولتی واقع در شهر مادرید کشور اسپانیا می باشد. این دانشگاه در سال 1968 تاسیس شده است و در بخش شمالی شهر مادرید قرار دارد. دانشگاه UAM یکی از دانشگاه های برتر جهان می باشد و در رتبه سوم بهترین دانشگاه های اروپا قرار گرفته است. این دانشگاه در آموزش رشته ریاضیات رتبه 51 تا 75 را در جهان کسب کرده است. همچنین یکی از رشته های آموزشی برتر این دانشگاه حقوق می باشد.

از جمله دانشکده های مختلف این دانشگاه به فلسفه و هنر های آزاد، حقوق، علوم اقتصادی و مدیریت بازرگانی، علوم، پزشکی، روانشناسی، مهندسی و تربیت معلم

می توان اشاره کرد.