معرفی دانشگاه Lisbon

 معرفی دانشگاه Lisbon

دانشگاه لیسبون دانشگاهی دولتی واقع در شهر لیسبون کشور پرتغال می باشد. دانشگاه لیسبون بزرگترین دانشگاه کشور پرتغال است که در سال 2013 از ادغام دو دانشگاه Classical University of Lisbon و Technical University of Lisbon تشکیل شده است. تاریحچه دانشگاه های شهر لیسبون به قرم 13 ام میلادی بر میگردد.

از جمله دانشکده های این دانشگاه به دانشکده های معماری، هنر، علوم، حقوق، پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، علوم انسانی، روانشناسی، روابط اجتماعی، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، مدیریت و مهندسی می توان اشاره کرد.