معرفی دانشگاه Porto

معرفی دانشگاه Porto

Porto دانشگاهی دولتی واقع در پورتو کشور پرتغال می باشد. این دانشگاه در سال 1911 تاسیس شده است. این دانشگاه پس از دانشگاه لیسبون بزرگترین دانشگاه کشور پرتغال از نظر تعداد دانشجو است و برترین دانشگاه پرتغال از نظر مقالات و پروژه های تحقیقاتی می باشد. دانشگاه پورتو یکی از 100 دانشگاه برتر اروپا بر اساس آمار  Webometrics Ranking Web of Universities و 328 امین دانشگاه برتر جهان بر اساس آمارQS World University Rankings  می باشد.

از جمله دانشکده های مختلف دانشگاه پورتو به دانشکده های معماری، دندانپزشکی، اقتصاد، مهندسی، هنر، حقوق، داره، تغذیه و علوم غذایی، روانشناسی و ورزش می توان اشاره کرد.