موسسه feedback

موسسه feedback


در این موسسه از انتقادات و پیشنهادات و نظرات دانشجویان در یک محیط آرام و آشنا برای رسیدن به اهداف دانش جویان بهره گرفته می شود و دانش جویان برای پیشرفت تحصیلی تشویق می شوند. معلمان و مترجمان ما دارای تخصص در زمینه کاری خود و چندین سال تجربه در بخش آموزش در همه گروه های سنی و ترجمه عمومی / فنی هستند. آنها کاملا حرفه ای در زمینه کاری خود و دارای انگیزه و انعطاف پذیری هستند که بهترین لحظه ها را به آموزش هر دانش آموز اختصاص می دهند.
خدمات این موسسه
دانشکده آموزش زبان
دوره های زبان ساده و فشرده
کلاس های فردی یا گروهی (حداکثر ظرفیت هر کلاس 7 نفر است)
آماده شدن برای امتحانات بین المللی
ترجمه و بازنگری اسناد
مرکز مطالعه
در مرکز مطالعات، ما به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کنیم و به موارد و موضوعاتی که دانش آموزان در آن مشکلات بیشتری دارند پرداخته می شود. ما دانش آموزان را با کلاس های فردی یا گروهی تحت آموزش قرار می دهیم که در آن می توانند تکالیف خود را انجام دهند و خود را برای آزمون ها آماده کنند و سوالات خود را با معلمان مطرح کنند.

انواع کلاسها
کلاس فردی
در طی این کلاسها دانش آموز با سرعت مناسب خود پیشرفت می کند و به طور مستقیم با معلم موضوعاتی را که در آنها به کمک نیاز دارد یا قصد دارد دانش خود را عمیق تر کند مطرح می کند.
کلاسهای گروهی
کلاسهای گروهی از همان مدل کلاس های فردی پیروی می کنند، اما در این مورد گروه هایی (بین 3-5 دانش آموز) از دانشجویانی با مشکلات مشابه تشکیل شده که با یکدیگر همکاری می کنند تا به اهداف خود دست یابند.
پشتیبانی تحصیلی
در این حالت دانش آموزان، تنها وقت آزاد و اوقات فراغت خود را در مدرسه می گذرانند و تکالیف خود را انجام می دهند و خود را جهت شرکت در آزمون آماده می کنند و دانش خود را در قسمتهایی که بیشترین مشکل را دارند، عمیق تر می کنند.
دوره مخصوص کودکان 3 تا 10 ساله
در اولین سالهای زندگی است که اطفال اطلاعات بیشتری را می توانند دریافت کنند و مهارت های خود را به طور مستقیم و طبیعی توسعه دهند. در موسسه، ما با برخی از بهترین مهدهای کودک مانند آویسو و IPSS همکاری می کنیم تا کودکان را برای دنیای چند زبانه و چند فرهنگی آینده آماده سازیم. کلاس ها، در مهد کودک و در یک محیط آشنا، آرام و گرم برگزار می شود که موجب یادگیری مفاهیم جدید و به اشتراک گذاری ایده ها، تجربیات و بازی ها می شود. با استفاده از طیف گسترده ای از مواد آموزشی که برای هر گروه سنی مناسب است، دانش آموزان را کنجکاو می کند تا زبان جدید را با بازی یاد بگیرند.
ارزیابی دانش آموزان در محیط کلاس در طول سال با انجام وظایف ارائه شده انجام می شود. و ارزیابی رسمی دانش آموزان در ماه فوریه و ژوئن انجام می شود.

دوره های مختص جوانان
در موسسه feedback دانش آموزان ما امکان یادگیری زبان جدید و یا توسعه دانش خود را دارند. و از طریق آموزش در این آموزشگاه، ابزارهای لازم برای آمادگی اجتماعی، مطالعه و آماده سازی آینده تحصیلی و حرفه ای خود را به دست می آورند.
روش شناسی
در زمان ثبت نام میزان دانش دانش آموزان ارزیابی می شود و گروه سنی دانش آموز در نظر گرفته می شود تا در یک گروه مناسب قرار گیرد که در آن دانش آموز احساس می کند به صورت یکپارچه، چالش برانگیز و با سرعت مناسب خود رشد می کند. مواد انتخاب شده برای هر کلاس با سطح دانش دانش آموزان سازگار است. در کلاس ها مهارت های دانش آموزان در صحبت کردن، گوش دادن، نوشتن و خواندن پیشرفت می کند و این امر موجب می شود دانشجویان برای امتحانات شناخته شده بین المللی آماده شوند.
ارزیابی دانش دانش آموزان در طول کلاسها انجام می شود، اما در ماه فوریه و ژوئن ارزیابی رسمی ترتیب داده می شود که در آن نمونه های بین المللی برای بررسی میزان دانش دانش آموزان ارائه می شود.
دوره های مختص بزرگسالان:
دانش آموزان بالغ به گروه های کوچکی متناسب با سن، سطح دانش، اهداف شخصی یا حرفه ایشان تقسیم می شوند. در زمان ثبت نام دانش آموزان را ارزیابی می کنند و گروه سنی آنها را در نظر می گیرند تا آنها را در یک گروه مناسب قرار دهند.