پکیج های تحصیلی 2

پکیج های تحصیلی
<<مهندسی>>


1. Universitat de Barcelona
رتبه 166 میان 1450 دانشگاه
دوره کارشناسی
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
رشته های:
مهندسی پزشکی / مهندسی شیمی / مهندسی کامپیوتر / مهندسی الکترونیک و مخابرات / مهندسی زمین شناسی و محیط زیست / محتوای دیجیتال / مهندسی مواد
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته های:
آبزی پروری / هوش مصنوعی / استروفی فیزیک، فیزیک ذرات و کیهان شناسی / مدلسازی محاسباتی اتومیستی و چند فازی در فیزیک، شیمی و بیوشیمی / مهندسی شیمی / محیط زیست، مدیریت زیست محیطی و ترمیم / الکتروشیمی علم و فناوری / کشاورزی زیست شناسی / مهندسی محیط زیست /ژنتیک و ژنومیک / فیزیولوژی مجتمع / اصول مبانی علوم داده / هواشناسی / مهندسی فوتونیک اروپا، نانوفوتونیک و بیوفوتونیک / نوآوری و کارآفرینی در مهندسی پزشکی / منابع معدنی و مخاطرات زمین شناسی / منطق خالص و کاربردی (درجه کارشناسی ارشد با ثبت نام دوسالانه) / انرژی های تجدید پذیر و پایدار / زمین شناسی و ژئوفیزیک
2. Universitat Autonoma de Barcelona
رتبه 193 میان 1968 دانشگاه
دوره کارشناسی
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
رشته ها:
مدیریت حمل و نقل هوایی / مهندسی سیستم های مخابراتی / صنایع الکترونیک برای مخابرات / مهندسی کامپیوتر + دوره کارشناسی الکترونیک مهندسی مخابرات / مهندسی کامپیوتر + مهندسی سیستم های مخابراتی لیسانس / مهندسی کامپیوتر / مهندسی شیمی
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
مهندسی زیست محیطی و محیط زیست / اطلاعات جغرافیایی / فناوری اطلاعات و ارتباطات امنیت / اینترنت چیزهایی برای سلامتی الکترونیکی / لجستیک و مدیریت زنجیره تامین / مدل سازی برای علوم و مهندسی / مهندسی مخابرات
دوره دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها: علوم کامپیوتر
3. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona
رتبه 275 میان 1971 دانشگاه
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد:
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دوره دکتری:
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
4. Universidad Pompeu Fabra
رتبه 298 میان 1990 دانشگاه
دوره کارشناسی
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: کاتالان
طول دوره: 4 سال
رشته ها:
مهندسی سیستم های صوتی و تصویری / مهندسی شبکه ارتباطات / مهندسی کامپیوتر / مهندسی پزشکی / مهندسی ریاضی در علوم داده
5. Universidad Internacional de Catalunya
دوره کارشناسی
رشته: معماری
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
معماری اضطراری پایدار / معماری بیوگرافی / مدیریت خلاق جهانی / املاک و مستغلات - مدیریت ساخت و ساز و طراحی / طراحی و مدیریت مقاومتی شهر / کارشناسی ارشد در بازاریابی و فروش برای شرکت های خلاق / مدرک کارشناسی ارشد مدیریت معماری و طراحی / مدرک کارشناسی ارشد در دسترس و طراحی برای همه (آنلاین)
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها: معماری
6. Universidad Ramon Llull
دوره کارشناسی
رشته ها: شیمی / بیوتکنولوژی / مهندسی شیمی / مهندسی صنایع
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
علوم در شیمی تحلیلی (30٪ به زبان انگلیسی تدریس می شود)/ شیمی دارویی (30٪ به زبان انگلیسی تدریس می شود) / علوم و مهندسی مواد (30٪ به زبان انگلیسی تدریس می شود) / علم در مهندسی زیست شناسی (50٪ به زبان انگلیسی تدریس می شود) / علم در مهندسی شیمی (30٪ به زبان انگلیسی تدریس می شود) / علم در مهندسی صنایع
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها: دکترا در مهندسی زراعت (بیشتر به زبان انگلیسی تدریس می شود) / دکترای شیمی و مهندسی شیمی
7. Universidad Autonoma de Madrid
رتبه 159 میان 1968 دانشگاه
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: اسپانیایی
طول دوره: 4 سال
رشته ها: علوم کامپیوتر و مهندسی / مهندسی در تکنولوژی و خدمات مخابراتی / مدار مشترک در مهندسی کامپیوتر و ریاضیات
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
فیزیک و سیستم های زیستی مواد چگال / ریاضیات و برنامه های کاربردی / فیزیک نظری
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها: مهندسی کامپیوتر و مخابرات
8. Universidad Complutense de Madrid
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: اسپانیایی
طول دوره: 4 سال
رشته ها:
مهندسی کامپیوتر / مهندسی کامپیوتر (در زبان انگلیسی) / مهندسی نرم افزار / توسعه بازی های ویدئویی / مهندسی ریاضی / مهندسی ارتباطات الکترونیکی / مهندسی مواد / مهندسی زمین شناسی / مهندسی شیمی
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
مهندسی زمین شناسی / مهندسی ریاضی / پردازش داده های آماری و محاسباتی / مهندسی سیستم های کنترل / مهندسی علوم کامپیوتر / مهندسی صنایع
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها:
مهندسی شیمی / مهندسی ریاضی، آمار و تحقیقات عملیاتی / مهندسی علوم کامپیوتر
9. Universidad Caros 3rd de Madrid
رتبه: 253
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: اسپانیای و انگلیسی (دو زبانه)
طول دوره: 4 سال
رشته ها:
ریاضی و رایانه کاربردی (انگلیسی) / فیزیک مهندسی (انگلیسی) / مدرک کارشناسی مهندسی هوافضا (انگلیسی) / مهندسی سیستم های صوتی و تصویری (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی پزشکی (انگلیسی) / مهندسی ارتباطات (دو زبانه، اسپانیایی) / علوم کامپیوتر و مهندسی (دو زبانه، اسپانیایی، انگلیسی) / علوم داده و مهندسی (انگلیسی) / برق مهندسی برق (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی انرژی (انگلیسی) / الکترونیک صنعتی و مهندسی اتوماسیون (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی صنایع صنعتی (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی مکانیک (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی فناوری های ارتباطات (دو زبانه، اسپانیایی) / مهندسی مخابرات (دو زبانه، اسپانیایی)
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
مهندسی هواپیما (انگلیسی) / مهندسی صنایع (اسپانیایی) / مهندسی مخابرات (اسپانیایی)
تجزیه و تحلیل داده (انگلیسی) + کمک های مالی / بورس تحصیلی
مدیریت و توسعه فن آوری های پزشکی (اسپانیایی) + کمک های مالی / بورس تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی بالینی (اسپانیایی)
Connected Industry 4.0 (انگلیسی) کمک مالی / بورس تحصیلی
امنیت سایبری (دو زبانه) کمک مالی / بورس تحصیلی
مهندسی کامپیوتر (اسپانیایی)
اینترنت: فنون کاربردی (اسپانیایی)
مهندسی مکانیک و حمل و نقل (اسپانیایی)
پیشگیری از خطر شغلی (اسپانیایی)
انرژی های تجدید پذیر در سیستم های برق (اسپانیایی) + کمک های مالی / بورس تحصیلی
مهندسی فضا (انگلیسی)
آمار برای علوم داده (انگلیسی)
فن آوری های در بخش مالی: FinTech (اسپانیایی) + کمک های مالی / بورس تحصیلی
ریاضیات صنعتی (اسپانیایی)
علوم کامپیوتر و فن آوری (اسپانیایی)
مهندسی سیستم های الکترونیکی (اسپانیایی) + کمک های مالی / بورس تحصیلی
مکانیک صنعتی (اسپانیایی)
مهندسی بهداشت اطلاعات (انگلیسی)
علوم و مهندسی مواد (اسپانیایی)
ریاضی مهندسی (دو زبانه) کمک مالی / بورس تحصیلی
چندرسانه ای و ارتباطات (انگلیسی)
رباتیک و اتوماسیون (اسپانیایی)
مهندسی Telematic (انگلیسی)
علوم اروپا در فیزیک همجوشی هسته ای (انگلیسی)
مهندسی فوتونیک (انگلیسی)
دو مدرک کارشناسی ارشد در ارتباطات مخابراتی و چند رسانه ای و ارتباطات (دو زبانه)
دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات و مهندسی مخابرات (دو زبانه)
دو مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر و فن آوری (اسپانیایی)
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها:
علوم و مهندسی مواد / علوم و فنون زیست پزشکی / علوم کامپیوتر و فناوری / مهندسی برق، الکترونیک و اتوماسیون / مهندسی ریاضی / مهندسی مکانیک و سازمان صنعتی / مهندسی Telematic
10. Universidad Politecnica de Madrid
رتبه 470 میان 1971 کشور
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: اسپانیایی و انگلیسی (دو زبانه)
طول دوره: 4 سال
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
11. Universudad Rey Juan Carlos
رتبه 800 میان 1996 دانشگاه
دوره کارشناسی:
آزمون ورودی اجباری می باشد
زبان: اسپانیایی و انگلیسی (دو زبانه)
طول دوره: 4 سال
رشته ها:
طراحی و توسعه بازی / اصول معماری
مهندسی هوا و فضا / مهندسی هوا و فضا در وسایل نقلیه هوافضا
مهندسی محیط زیست / مهندسی پزشکی / مهندسی کامپیوتر
مهندسی مواد / مهندسی صنایع / مهندسی نرم افزار
مهندسی مکانیک / سازمان صنعتی
مطالعات رسانه ای و مهندسی سیستم های صوتی و تصویری / سیستم های مخابراتی مهندسی
مهندسی فناوری ارتباطات / مهندسی مخابرات
مهندسی کامپیوتر (رایانه) / مهندسی شیمی
دوره کارشناسی ارشد
زبان: انگلیسی
طول دوره: 1 تا 3 سال
رشته ها:
گرافیک کامپیوتری، بازی و واقعیت مجازی / مهندسی کامپیوتر
مهندسی فرایند شیمی و مهندسی محیط زیست / مخابرات
مهندسی شیمی / مواد سازه ای برای فن آوری های جدید
نرم افزار رایگان / فناوری اطلاعات و ارتباطات در مهندسی پزشکی
فن آوری های انرژی CO2 / بینایی مصنوعی
دوره دکتری
متقاضیان ایرانی نیاز به تحصیل به مدت یک سال قبل از شرکت در مقطع دکتری دارند
زبان: انگلیسی
طول دوره: 3 تا 5 سال
رشته ها:
فن آوری اطلاعات و ارتباطات / فن آوری های صنعتی: شیمی، محیط زیست، انرژی، الکترونیک، مکانیک و مواد / در رسانه ها و ارتباطات (دانشگاه بین المللی)