Monthly Archives: دسامبر 2018

(2)مقایسه دانشگاه های اروپا و امریکا و بریتانیا

***در اینجا به چند تفاوت کلی و رایج دانشگا های اروپا و امریکا می پردازیم مسکن  خوابگاههای "AKA" "سالنهای اقامت"، بخشی از تجربه شما درکالج های ایالات متحده است. در حالی که زندگی مستقل خارج از خوابگاه ها و خارج از محوطه دانشگاه ممکن است گزینه ای باشد و بستگی به شرایط دانشجو دارد. به…
خواندن بیشتر

(1)مقایسه دانشگاه های اروپا و امریکا و بریتانیا

مقایسه دانشگاه های اروپا و آمریکا و بریتانیا دانستن تفاوت بین دانشگاه های اروپا و امریکا از نظر سیستم اموزشی و سایر موارد برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند بسیار مهم است.زیرا سیستم های اموزشی کاملا متفاوت است. برای تجزیه و تحلیل درباره سیستم اموزشی،شرایط اقلیمی،مسکن و هزینه های…
خواندن بیشتر