فاکتورهای لازم برای انتخاب بهترین دانشگاه ها در سال 2019 -بخش اول

فاکتورهای لازم برای انتخاب بهترین دانشگاه ها در سال 2019:
در این مطلب 14 دسته بندی برای جایزه سال 2019 را مورد بررسی قرار می دهیم. طبق این دسته بندی دانشگاه ها می توانند انتخاب های مختلفی داشته باشند و بر اساس توانایی های خود و اینکه در کدام حوزه عملکرد بهتری دارند در چندین شاخه از این آزمون شرکت کنند.
تمامی شرکت کنندگان توسط هیئتی از سراسر بخش آموزش عالی بریتانیا مورد قضاوت قرار می گیرند. در نهایت اسامی برندگان در مراسم معتبری در آوریل 2019 در لندن معرفی خواهند شد و اسامی منتخبین در گاردین اعلام خواهد شد.

1. برابری پیشرفته کارکنان
به یک طرح برجسته که تاثیر قابل توجه و قابل اندازه گیری بر بهبود برابری و یا تنوع کارکنان داشته باشد اهدا می شود. این طرح می تواند برای یک نهاد سطح بالا یا یک کمپین خاص باشد. در هر صورت بایستی دارای مزایای پایدار برای حرفه های مختلف و کارکنان باشد.

2. همکاری تجاری
به یک همکاری برجسته دانشگاه با یک کسب و کار یا با یک صنعت منطقه ای، ملی یا بین المللی که دانش بنیان باشد و از منابع در جهت منافع بیشتر استفاده شود تعلق می گیرد.

3. طراحی دوره و برنامه تحصیلی
به یک رویکرد اداری یا نهادی رو به جلو که قصد دارد آموزش دانشگاهی را بر روی دانشجویان مختلف مجددا امتحان کند تعلق می گیرد.

4. نوآوری دیجیتال
به دانشگاهی تعلق می گیرد که راه حل ها و پیشنهادات نوین دیجیتالی را در جهت بهبود آموزش و همچنین بهبود تجربه دانشجویان از دوره های غیر حضوری و آموزش آنلاین پیاده سازی می کند.

5. قابلیت کار آفرینی
به یک ابتکار عمل موفق که دانش آموزان را به مهارتهایی که بازار کار به آنها احتیاج دارد مجهز کند. وفرصت های کار در فضای مجازی را برای آنها فراهم کند و همچنین برای دانشجویان امکان دسترسی به کارفرمایان بالقوه را فراهم کند و روح خلاقیت و نوآوری را در آنها تقویت کند تا هر یک از آنها بتوانند شرکت های خودشان را راه اندازی کنند اهدا می شود.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را ارسال کنید