فاکتورهای لازم برای انتخاب بهترین دانشگاه ها در سال 2019 – بخش دوم

فاکتورهای لازم برای انتخاب بهترین دانشگاه ها در سال 2019 - بخش دوم

بخش اول

1.      بین المللی شدن

به دانشگاهی تعلق می گیرد که دارای یک پروژه برجسته همکاری یا سرمایه گذاری است که نشان می دهد آن دانشگاه دارای چشم انداز و اهداف جهانی و بین المللی است.

2.      بازاریابی و کمپین انتخاباتی comms

به یک بازاریابی فرضی  و یا یک کمپین مطبوعاتی که در یک پیام واضح برای جذب مخاطب هدف خود و بالا بردن مشخصات دانشگاه، یا نشان دادن آن در یک افق جدید تلاش می کند تعلق می گیرد.

3.      تاثیر تحقیق

به یک پروژه تحقیقاتی که اثرات تحصیلی را از طریق پیشرفت علم نشان می دهد یا منجر به مزایای قابل اندازه گیری برای جامعه بزرگتر یا اقتصاد می گردد اهدا می شود.

4.      حفظ، پشتیبانی و نتایج دانش آموخته گان

به طرحی تعلق می گیرد که دانشجویان با عملکرد ضعیف را تحت حمایت هدفمند قرار دهد و در نهایت شاهد نتایج موفقیت آمیز باشد.
5.      اجتماع و تاثیر جامعه

توسط wonkhe پشتیبانی می گردد.

به برنامه ای تعلق می گیرد که ارتباطات را در سطح محلی، ملی و جهانی نشان می دهد و تغییراتی را اعمال می کند که تاثیرات پایدار داشته باشند.

6.       تجربه دانشجویی

پشتیبانی توسط jisc

به یک پروژه نوآورانه و ابتکاری که به طور مثبتی تجربه تحصیلی و شخصی دانشجویان را بهبود می بخشد، اهدا می شود.
7.      ساختمانهای پایدار که الهام بخش هستند

به پروژه سرمایه ای اهدا می شود که تجربه دانشجویان و کارکنان را به طور مثبتی بهبود می بخشد و یک محیط پایدار برای زندگی و کار به وجود می آورد.

8.      آموزش عالی

به یک ابتکار عمل در آموزش عالی که یادگیری بهتر دانشجویان و دستاوردهایی از طریق آموزش خلاقانه را به ارمغان می آورد و اهمیت تدریس را در خط مقدم چشم انداز دانشگاهها قرار می دهد تعلق می گیرد.

  1. گسترش دسترسی

به طرحی که به طور قابل ملاحظه ای موجب افزایش تعداد ورودی دانشجویان محروم به دانشگاه از طریق کار با مدارس و جوامع در جهت بالا بردن آرمان های دانشگاه می شود تعلق می گیرد.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را ارسال کنید