خدمات جهانی آموزش عالی اتریش

بخش آموزش عالی اتریش نقش و اهمیت ویژه ای در تولید علوم جدید و بروز رسانی آنها در جهان دارد به طوری که بسیاری از کشورها از تجربیات این کشور در زمینه آموزش استفاده می کنند.
ارائه دهندگان خدمات آموزش عالی اتریش بر مبنای رقابت های جهانی بر اساس گرایش ها و تمایلات مشتریان شکل گرفته و سعی نموده بالاترین کیفیت و ظرفیت را برای ایجاد راه حل ها ی سفارشی جدید ارائه کند.
طیف گسترده ای از خدمات اتریش در زمینه صادرات علم وجود دارد که اهم این خدمات عبارت است از دوره های آموزش تولید و جلسات مربیگری تولید سفارشی برای بازار جهانی برای برنامه های تحصیلی بین المللی دانشگاهها، ثروت عرضه کنندگان خدمات اتریشی از مشتریان آینده نگری است که خدمات آنها را انتخاب می کنند و بعضی از آنها حتی موسسات آموزشی و مراکز آموزشی خارجی را اداره می کنند.
سیستم آموزشی دوگانه که ترکیبی از آموزش تئوری و عملی دروس است در مدارس کار و دانش و مدارس فنی و حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد، در این مدل آموزشی دانشجویان را برای ورود به بازار کار آماده می کنند. تمرکز بیشتر آموزش بر روی شغل دانشجویان است و با آموزش اجباری آنها در موسسه های آموزش حرفه ای برای گذراندن دوره های کارآموزی، آنها را برای بازار کار آماده می کنند. این مدل آموزشی بسیار موفق بوده و هم اکنون در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
تعداد دوره های کارشناسی ارشد، برنامه های دوره کارشناسی و سمینارهای آموزش اجرایی که در دانشگاهها و مراکز پلی تکنیک اتریش به زبان انگلیسی تدریس می شود به علت تبدیل شدن آنها به دانشگاههای بین المللی و اینکه از سراسر جهان افراد زیادی علاقه مند به شرکت در این دوره ها هستند در حال افزایش است.
رنج گسترده ای از تجربیات افتخار آمیز ارائه دهندگان خدمات اتریشی به دانشجویان و مشتریان بین المللی خود کمک می کند تا با دانش خود مزایای قابل توجهی را نسبت به رقبای خود به دست بیاورند.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه خود را ارسال کنید