دانش آموز دبیرستانی مورد قبول 39 دانشگاه قرار گرفت

دانش آموز دبیرستانی مورد قبول 39 دانشگاه قرار گرفت
دانش آموز دبیرستانی به نام Jordan مورد قبول 39 دانشگاه و کالج قرار گرفت. بورسیه هایی که به این دانش آموز آمریکایی 17 ساله پس از تلاش های فراوان تعلق گرفت، دارای ارزش 1.6 میلیون دلار می باشد. او fبرای بیش از 50 دانشگاه درخواست ثبت نام فرستاده است که پس از دریافت تاییدیه از 39 دانشگاه، همچنان در انتظار گرفتن تاییدیه از بقیه دانشگاه ها می باشد.
طبق گفته Jordan Nixon "من میخواستم خودم را به چالش بکشم و ثابت کنم که هیچ چیز غیر ممکن نیست و به دست آوردن هر چیزی پس از تلاش های فراوان ممکن می شود"

دیدگاه بسته است!