هزینه عقد قرارداد در مقاطع مختلف

هزینه عقد قرار داد در مقاطع مختلف چقدر است؟

هزینه قرارداد با توجه به مقطع درخواستی و دانشگاه متقاضی متفاوت است.

مقطع کارشناسی :1000 یورو

مقطع کارشناسی ارشد:1200 یورو

مقطع دکترا:1400 یورو

دیدگاه بسته است!